CĂRȚI POȘTALE


Colecția Andrei Ștomff

MĂNĂSTIREA PUTNA ( CTITORIA LUI ȘTEFAN CEL MARE)

 • Descriere: Vedere a Mănăstirii Putna.în prim plan, cu zidul și un turn în plan secund și cu peisaj deluros în fundal.
 • Datare subiect: sec. XV
 • Tip imagine: monocrom
 • Cod LMI: SV-II-a-A_05595
 • Observații: Mănăstirea Putna este un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. Potrivit vechilor cronici moldovenești zidirea mănăstirii, ctitorie a lui Ștefan cel Mare (al cărui mormânt se află aici), a început în anul 1466 și s-a terminat în 1469. Sfințirea sa a avut loc la 3 septembrie 1469, „fiind de față întreg clerul moldovenesc”. Biserica mănăstirii a fost devastată de oștile lui Timuș Hmelnițki. Lucrările de reconstruire au fost începute de voievodul Vasile Lupu în 1653, continuate de Gheorghe Ștefan (1653-1658) și terminate, sub domnia lui Eustatie Dabija, în 1662. Mănăstirea a fost restaurată între anii 1756-1760 prin grija mitropolitului Iacob Putneanul, apoi în 1902, când s-a refăcut acoperișul după planurile arhitectului Karl Romstorfer, și, mai recent, în perioada 1961-1975.
 • Descriptori: Republica Populară Română; Mănăstirea Putna; muzeu mănăstiresc; lăcaș de cult; ortodox; biserică; arhitectură bizantină; arhitectură gotică; arhitectură renascentistă; stil moldovenesc; monument istoric;
 • Editura: Editura Meridiane
 • Expediată: Nu

Localizare
 • Regiune/Zona geografica /Context spatial: Bucovina
 • Localitate: Putna
 • UAT: Putna
 • Județ: Suceava
 • Stat: Republica Populară Română

SIMILARE
STOMFF_CP_6_051_a_000247;STOMFF_CP_6_052_r_000247 STOMFF_CP_6_053_a_000248;STOMFF_CP_6_054_r_000248 STOMFF_CP_6_059_a_000251;STOMFF_CP_6_060_r_000251 STOMFF_CP_6_063_a_000253;STOMFF_CP_6_064_r_000253 STOMFF_CP_6_065_a_000254;STOMFF_CP_6_066_r_000254 STOMFF_CP_6_071_a_000257;STOMFF_CP_6_072_r_000257 STOMFF_CP_6_073_a_000258;STOMFF_CP_6_074_r_000258 STOMFF_CP_6_075_a_000259;STOMFF_CP_6_076_r_000259