Proiecte

Salutări din R.S.R

Imagini din trecutul nostru comunist


Proiectul își propune digitizarea, catalogarea analitică și publicarea online a unei colecții de 3000 de cărți poștale, Arhiva de imagini va cuprinde peisaje culturale, urbane, naturale, monumente istorice, situri și bunuri culturale și va fi expusă prin intermediul unei aplicații, ce va fi integrată unui site web. Toate datele (imaginile și meta datele asociate) vor putea fi descărcate și reutilizate gratuit și fără condiționări, direct din aplicația amintită. Meta datele vor fi obținute prin metode de documentare științifică, specifice domeniului istorie, ce vor fi combinate cu principiile catalogării analitice și ale înregistrării standardizate. În site vor fi organizate galerii tematice care vor grupa imagini cu același subiect.

Pentru o mai bună diseminare a rezultatelor proiectului și promovarea cărților poștale ca sursă documentară cu valoare istorică vor fi organizate două evenimente publice: o expoziție în care va fi expusă o selecție de cărți poștale și un atelier cu studenții Facultății de Istorie din Universitatea București.